Dookoła śnieżna zamieć, dookoła śnieżna zamieć
Śnieżna zamieć
Ty już umiesz mnie na pamięć, ty już umiesz mnie na pamięć
Mnie na pamięć

Magellanie, Magellanie
Magellanie mój kochany, Magellanie

Dookoła śnieżna zamieć
Biel pościeli nieprzebyta
No bo jak
Ty już umiesz mnie na pamięć
Z twoich pieszczot chcę odczytać
Każdy znak

Nowe lądy znajdujemy
Gdzie nie będzie nam przeszkadzać
Nawet dzień
Potem szybko uciekniemy
Żeby barwny poukładać
Z marzeń sen

Dookoła śnieżna zamieć, dookoła śnieżna zamieć
Uciekajmy Magellanie, uciekajmy Magellanie

Dwoje pośród mapy plam
I atlasów tajemniczych
Jak ten świat
Odnajdziemy ją gdzieś tam
Tę krainę nieodkrytą
Tyle lat

Dwoje nas patrzących w dal
W tej wyprawie do krainy
Pośród gwiazd
Wielki ogień, wielki żar
Gdy do słońca się zbliżymy
Raz po raz

Prowadź mnie pośród pięknych burz
Mój wielki Magellanie
Mój dobry Magellanie
Królu mórz, królu wszystkich mórz
Potężny Magellanie
Wspaniały Magellanie